Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Jana III Sobieskiego

  • Rok inwestycji: 2019-2022

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Jana III Sobieskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 224 030,54 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej: PVC o średnicy 160 mm – 697 m, PVC o średnicy 90 mm – 6 m, PE o średnicy 160 mm – 166 m.