Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Karbowska / Topolowa

  • Rok inwestycji: 2021-2023

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Karbowska / Topolowa

  • Łączna kwota inwestycji: 105 420,32 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm – 52 m, PE o średnicy 110 – 204 m.