Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Karbowska

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Karbowska

  • Łączna kwota inwestycji: 52 338,61 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110mm – 200 m oraz PE o średnicy 50 mm – 18 m.