Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Konopnickiej

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul.Konopnickiej

  • Łączna kwota inwestycji: 22 188,13 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 – 12 m, PE o średnicy 110 – 84 m.