Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Kręta/Podgórna

  • Rok inwestycji: 2021-2022

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Kręta / Podgórna

  • Łączna kwota inwestycji: 29 593,79 zł

Opis inwestycji

Spinka sieci wodociągowej w ul. Krętej i Podgórnej – budowa odcinka wodociągu PVC o średnicy 110 mm – 18 m.