Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Lipowa

  • Rok inwestycji: 2020-2021

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Lipowa

  • Łączna kwota inwestycji: 67 762,76 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm – 102 m.