Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Malinowa

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Malinowa

  • Łączna kwota inwestycji: 29 973,51 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm – 78 m.