Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Michałowska

  • Rok inwestycji: 2019-2021

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Michałowska

  • Łączna kwota inwestycji: 115 221,21 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 160 – 562 m.