Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Polna/18 Stycznia

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Polna / 18 Stycznia

  • Łączna kwota inwestycji: 20 267,43 zł

Opis inwestycji