Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Polna

  • Rok inwestycji: 2015-2020

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Polna

  • Łączna kwota inwestycji: 229 673,66 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 160 mm – 879 m, PVC o średnicy 90 mm – 22 m.