Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Pruszyńskiego

  • Rok inwestycji: 2017-2019

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Pruszyńskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 118 624,81 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 160 – 260,5 m.