Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Świerkowa

  • Rok inwestycji: 2020-2021

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Świerkowa

  • Łączna kwota inwestycji: 73 729,72 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 160 mm – 164 m.