Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Tatrzańska

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Tatrzańska

  • Łączna kwota inwestycji: 50 390,77 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm – 270 m, 160 mm – 6 m.