Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej – ul. Truskawkowa

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Truskawkowa

  • Łączna kwota inwestycji: 21 046,84 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 90 mm – 156 m. Inwestycja pozwoli na korzystanie z miejskiej infrastruktury wodociągowej kolejnym mieszkańcom miasta.