Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa Singletrack z elementami Pumptracku

  • Rok inwestycji: 2024 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Niskie Brodno

  • Łączna kwota inwestycji: 780 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa 2 torów rowerowych typu singletrack z elementami pumptrack.

Tory składają się z ziemnych garbów oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach. Nawierzchnia torów z betonu asfaltowego. Ciągi komunikacyjne o nawierzchni z kostki betonowej.

Montaż słupów oświetleniowych, urządzeń małej architektury. Wykonanie trawników i ogrodzenia.