Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa suszarni słonecznej osadów wraz z montażem pompy ciepła w ramach projektu: Modernizacja oczyszczalni Etap V.

  • Rok inwestycji: 2014-2015

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 9 347 139,87 zł

Opis inwestycji

W zakres zadania wchodziły: Budowa 2 hal słonecznych suszarni osadów. Budowa budynku nowej stacji odwadniania osadów. Budowę budynku na bufory ciepła. Montaż wolnostojących kolektorów słonecznych. Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół powstających obiektów. Wykonanie nowych dróg komunikacyjnych i placów manewrowych oraz kanalizacji deszczowej. Przebudowa i modernizacja kotłowni węglowej oraz montaż pomp ciepła. Hale suszarni wyposażono w przewracarki nawowe umożliwiające przewracanie i rozprowadzanie osadu na całej szerokości oraz system wentylatorów. Posadzkę w halach wyposażono w system ogrzewania podłogowego zasilanego z pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Dodatkowo zadanie obejmowało dostawę nowej ładowarki kołowej, teleskopowej wyposażonej w łyżkę uniwersalna oraz widły.