Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa układu kogeneracyjnego na bazie gazu ziemnego II etap

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Malickiego 2

  • Łączna kwota inwestycji: 250 000,00 zł

Opis inwestycji