Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa układu kompensacji mocy biernej

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 26 028,37 zł

Opis inwestycji