Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy

 • Rok inwestycji: 2022 r./2023 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Strażacka

 • Łączna kwota inwestycji: 4 694 565,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowę ulicy Strażackiej w Brodnicy o łącznej długości drogi 318,00 mb.

W ramach umowy zostało wykonane opracowanie dokumentacji projektowej, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz roboty budowlane w branżach:

 • drogowej
 • sanitarnej
 • elektroenergetycznej
 • gazowej
 • telekomunikacyjnej.