Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe

  • Rok inwestycji: 2015 - ...

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ulice: Al. Wędkarzy, Młyńska, Mazurska, Zamkowa, Żeromskiego, Karbowska, Mickiewicza, Dworcowa, Wiejska, Żwirki i Wigury, Kujoty, Niskie Brodno, Sienkiewicza, Litewska, Boczna, Łazienna, Witosa, Kościelna, Ogrodowa, Ustronie, Topolowa, Nad Stawem, Michałowska, Okrężna, Lidzbarska, Porzeczkowa, Kolejowa, Cmentarna, Strzelecka

  • Łączna kwota inwestycji: 736 150,16 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonywane systematycznie. Do roku 2023 wbudowano 34 urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu miasta i odprowadzane do środowiska poprzez system kanalizacji deszczowej.