Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa węzła i przebudowa systemu ogrzewania w pomieszczeniach produkcyjnych

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 11 083,35 zł

Opis inwestycji