Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: Zespół Szkolno-Przedszkony Nr 1 w Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 156 241,76 zł

Opis inwestycji

Zadanie w trakcie realizacji, z uwagi na częste i intensywne opady deszczu, występowanie silnych wiatrów oraz niskich temperatur uniemożliwiających montaż nawierzchni z trawy syntetycznej zgodnie z wytycznymi producenta oraz uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy na podstawie § 2, ust. 2., pkt 1), lit. d) zawartej umowy, w związku z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmianie uległ termin realizacji inwestycji do dnia 20.04.2018 r.