Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa windy zewnętrznej z ZSP nr 3

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ZSP nr 3 w Brodnicy w Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 280 000,00 zł

Opis inwestycji

Rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania 2017-2018.