Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budynek magazynowo – biurowy

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 67 769,81 zł

Opis inwestycji