Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budynek wielomieszkaniowy wraz z lokalami użytkowymi i garażami

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Łyskowskiego 4a w Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 7 324 366,97 zł

Opis inwestycji

Budowa budynku mieszkalno – użytkowego z partererm użytkowym (lokale użytkowe) i garażami zlokalizowanymi w przyziemiu, z przyłączeniem do sieci gazowej, wodociągowo – kanalizacyjnej i elektrycznej.