Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budynek wielomieszkaniowy

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Łyskowskiego 4b w Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 5 486 279,15 zł

Opis inwestycji

Budowa budynku wielomieszkaniowego z przyłączeniem do sieci gazowej, wodociągowo – kanalizacyjnej i elektrycznej.