Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budżet Obywatelski: Oświetlenia ul. Iglastej

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Iglasta

  • Łączna kwota inwestycji: 61 500,00 zł

Opis inwestycji

Oświetlenie ulicy Iglastej. Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

  • montaż słupów i opraw do lamp LED – 7 szt.

Środki na realizacje ww. zadania przekazano Wykonawcy w 2022 roku.

W roku 2021 poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowe.