Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budżet Obywatelski: Pszczela wyspa

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Marcina Kasprzaka, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 22 200,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano rabaty bylinowe złożone wyłącznie z roślin miododajnych tzw. „Pszczelej wyspy” na zieleńcu przy skrzyżowaniu ulic Marcina Kasprzaka i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Brodnicy.