Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budżet Obywatelski: Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Michałowo

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Michałowo

  • Łączna kwota inwestycji: 242 067,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano. Zakres prac obejmował:

-budowa placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni z piasku płukanego

montaż urządzeń małej architektury

-montaż furtki oraz wykonanie fragmentu ogrodzenia siatkowego bez cokołu

-wykonanie trawników

-nasadzenie drzew liściastych oraz ziół.