Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Centralna klimatyzacja

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 101 513,87 zł

Opis inwestycji

Montaż klimatyzacji centralnej w obiekcie biurowca.