Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik (prawa strona od skrzyżowania z ul. Lidzbarską) ul. Boczna

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Boczna

  • Łączna kwota inwestycji: 45 180,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-obrzeża betonowe 20×60 – 260 m

-podbudowa betonowa 240,20 m2

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 548,00 m2.