Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik przy ul. Niskie Brodno

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Niskie Brodno

  • Łączna kwota inwestycji: 476 101,84 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 06.11.2012 r. Wykonano:

-studzienki ściekowe 500 mm – 10 kpl.

-studnie rewizyjne z kręgów 1200 mm – 5 kpl.

-przykanaliki 76,00 m

-kolektor 283,60 m

-zabezpieczenie sieci kablowych rurą PCW 23,00 m

-krawężniki 15×30 – 945,00 m

-krawężniki zjazdowe – 134,00 m

-krawężniki na przejściach – 16,00 m

-chodniki z kostki 6 cm – 205,80 m2

-chodniki z kostki z rozbiórki – 70,20 m2

-chodniki zjazdy – 274,00 m2

-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych

-warstwa ścieralna asfaltowa – 3.336,00 m2

-oznakowanie pionowe i poziome

-roboty wykończeniowe

-regulacja urządzeń.