Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. 15 Lipca

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. 15 Lipca

  • Łączna kwota inwestycji: 119 907,95 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono, zakres prac obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ustawienie ław betonowych z oporem pod krawężniki oraz ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15×30

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm 1 276,45 m2.