Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Anieli Krzywoń

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Anieli Krzywoń

  • Łączna kwota inwestycji: 22 150,00 zł

Opis inwestycji

Chodnik: zdanie zakończono, zakres prac obejmował:

-wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ułożenie ław betonowych z oporem pod krawężniki 0,35 m3

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 6 m na podsypce cementowo – piaskowej

-ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 20×6 na podsypce cementowo – piaskowej 131 m

-nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 243,0 m2.