Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Fryderyka Chopina

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Fryderyka Chopina

  • Łączna kwota inwestycji: 107 745,47 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 24,71 m3

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 430 m na podsypce cementowo – piaskowej

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 816,25 m2

-ręczne przekopanie gleby w gruncie

-wykonanie trawników 250 m2.