Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Chrobrego (prawa strona od ul. Nowej)

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Chrobrego

  • Łączna kwota inwestycji: 32 200,00 zł

Opis inwestycji

Chodnik (prawa strona od ul. Nowej) zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 6 m na podsypce cementowo – piaskowej

-ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 20×6 na podsypce cementowo – piaskowej 22 m

-ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 405,25 m2.