Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Kręta – lewa strona od skrzyżowania z ul. Nową (II etap)

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kręta

  • Łączna kwota inwestycji: 37 304,66 zł

Opis inwestycji

Chodnik lewa strona od skrzyżowania z ul. Nową (II etap) zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ustawienie ław betonowych z oporem pod krawężniki 11,56 m3; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 201 m na podsypce cementowo – piaskowej, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 218,00 m2.