Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Mieszka I (prawa strona od sklepu Biedronka do ulicy Podmiejskiej)

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Mieszka

  • Łączna kwota inwestycji: 59 938,40 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 08.05.2014 r. Wykonano:

-roboty ziemne

-podbudowy

-ławy betonowe z oporem, krawężniki betonowe wystające o wym. 15×30; obrzeża, chodnik z kostki betonowej 6 cm – 648,99 m².