Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Moniuszki

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Moniuszki

  • Łączna kwota inwestycji: 10 661,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-obrzeża betonowe 20×60 – 16 m

-podbudowa betonowa 11,20 m2

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 92,20 m2.

Szczegóły inwestycji

ul. Moniuszki