Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Partyzantów (II etap)

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Partyzantów

  • Łączna kwota inwestycji: 34 233,48 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac wykonanych:
– rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej – 296,80 m2; rozebranie krawężników betonowych – 157,00 m; rozebranie obrzeży trawnikowych – 23 m;
– ławy betonowe z oporem pod krawężniki – 9,03 m2; ławy betonowe z oporem pod obrzeża – 0,45 m2
– krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 – 157,00 m;
– obrzeża betonowe – 1060 m
– chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 294,50 m2.