Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. PCK

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. PCK

  • Łączna kwota inwestycji: 23 154,67 zł

Opis inwestycji

Zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu z terenu rozbiórki

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 4,66 m3

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 81 m

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 143,25 m2

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 221,25 m2.