Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Szymanowskiego

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Szymanowskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 62 124,69 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm – 524,15 m2.