Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Wyspiańskiego- przebudowa chodnika (od Oddziału Opieki Długoterminowej do Banku PKO BP S.A)

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wyspiańskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 31 100,00 zł

Opis inwestycji

Zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-obrzeża betonowe o wym.25×8 cm – 187 m

-podbudowa betonowa

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 389,60 m2.