Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Zawiszy Czarnego

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Zawiszy Czarnego

  • Łączna kwota inwestycji: 99 950,00 zł

Opis inwestycji

Zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 22.66 m3

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 394 m na podsypce cementowo – piaskowej

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 484,85 m2

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 840,25 m2.