Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Zieleniewskiej (lewa strona od ul. Litewskiej)

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Zieleniewskiej

  • Łączna kwota inwestycji: 59 971,84 zł

Opis inwestycji

Chodnik (lewa strona od ul. Litewskiej) – zadanie wykonano, zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ułożenie ławy betonowej z oporem pod krawężniki 1,56 m3; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 12 m na podsypce cementowo – piaskowej, obrzeża betonowe o wymiarach 20×6 na podsypce cementowo – piaskowej 364,0 m, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 672,80 m2.