Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik w ul. Partyzantów (prawa strona od skrzyżowania z ul. Sądową)

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Partyzantów

  • Łączna kwota inwestycji: 67 465,90 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres robót obejmował:

-rozebranie  chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej – 515,12 m2

-rozebranie krawężników betonowych – 234,00 m

-rozebranie obrzeży trawnikowych – 141,50 m

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki – 13,46 m2

-ławy betonowe z oporem pod obrzeża – 0,84 m2

-krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 – 234,00 m

-obrzeża betonowe – 141,50 m

-chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 515,12 m2.