Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Ciąg pieszo-rowerowy na długości ok. 500 mb od ulicy Łaziennej do skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi – 3-go Maja

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Łazienna, ul. Królowej Jadwigi, ul. 3 Maja

  • Łączna kwota inwestycji: 0,00 zł

Opis inwestycji

Partycypacja w kosztach – wybudowanie odcinek ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 500 mb od ulicy Łaziennej do skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi – 3-go Maja.

Realizacja zadania polegała na wymianie oznakowania zarządcę drogi tj. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.