Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Demontaż komina po byłej kotłowni

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: Cicha

  • Łączna kwota inwestycji: 15 000,00 zł

Opis inwestycji