Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga wraz z odwodnieniem ul. Familijna

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Familijna

  • Łączna kwota inwestycji: 725 000,00 zł

Opis inwestycji