Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dokończenie budowy chodnika przy ulicy Pomorskiej (prawa strona od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Topolowej)

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Pomorska

  • Łączna kwota inwestycji: 69 215,51 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 03.10.2012 r. Wykonano:

-korytowanie

-ławy pod krawężniki

-krawężniki betonowe 15×30 -285 m

-obrzeża betonowe 20×6 -124 m

-nawierzchnia chodnika z kostki 6 cm – 427,5 m2.